MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ YILLAR

Sn.Adnan Oktar Mimar Sinan Üniversitesi’ne girdiği dönemde üniversite, çeşitli illegal Marksist-komünist organizasyonların etkisi altındaydı.

Öğretim üyelerinden bazıları derslerinde konuyla ilgisiz olmasına rağmen hemen her fırsatta materyalist felsefe ve Darwinizm’in propagandasını yapıyorlardı.

Sayın Adnan Oktar, dini ve ahlaki değerlerin hemen hemen bütünüyle reddedildiği, materyalist görüşün kontrolü altında tuttuğu bu ortamda, çevresindeki insanlara Darwinizm’in geçersizliğini, Allah’ın varlığını ve birliğini anlatmaya başladı. Üniversitenin hemen yanındaki Molla Cami’de açık açık namaz kılan tek kişiydi.

Annesi Mediha Oktar’ın da anlattığı gibi, bu dönemde Sayın Adnan Oktar gecede sadece birkaç saat uyuyordu.

Zamanını okuyarak, notlar alarak ve dosyalar tutarak geçiren Adnan Oktar, İçinde Marksizm, Leninizm, Maoizm, komünizm ve materyalist felsefe konulu temel kitapların da yer aldığı yüzlerce eser okumuş ve hem klasik hem de nadiren okunan kitaplar üzerinde detaylı çalışmalar yapmıştır.

Ayrıca, bu ideolojilerin sözde bilimsel temelini oluşturan darwinizm üzerine geniş çaplı araştırmalar yapmıştır  Bu bilim dışı teorinin açmazlarını gözler önüne seren bilgi ve belgeler toplamıştır. Allah’ın inkar edilmesine dayalı olan bu batıl felsefe ve ideolojilerde yer alan çıkmazlar, çelişkiler ve aldatmacalar konusunda çok detaylı bilgi derleyen Adnan Oktar, bu bilgi birikimiyle insanları gerçeğe ve doğruya davet etmiştir. Üniversitedeki öğrenciler ve öğretim üyeleri de dahil olmak üzere herkese Allah’ın varlığını, birliğini ve Kuran ahlakını anlatmıştır. Okul kafeteryasında, koridorlarda ya da ders aralarındaki sohbetlerde, materyalizmin ve Darwinizm’in aldatmacalarını, bu ideolojilerin kaynak kitaplarından direkt alıntılar yaparak açıklamıştır. Sayın Oktar’ın bu kültürel çalışmaları büyük etki oluşturmuş, bazı öğretim görevlileri de dahil olmak üzere, çok sayıda kişinin ideolojik yapısında ve inançlarında olumlu değişiklik olmuştur.

Yüne günümüzde de aynı çevreler tarafından ideolojik kaygılarla savunulduğunun ve ayakta tutulmaya çalışıldığının farkında olan Sayın Adnan Oktar, Darwinizm’in çökertilmesinin, söz konusu akımlar için büyük bir yenilgi anlamına geleceğini düşünmektedir.

2.1 Sayın Adnan Oktar’ın kendi anlatımıyla Mimar Sinan yılları